[Contact_Form_Builder id=”15″]

De conformidade coa normativa en materia de protección de datos, Xestora de  Subproductos de Galicia,  S. L. informa que os datos facilitados voluntariamente polo interesado a través do presente formulario, serán tratados coa finalidade de atender a súa solicitude ou consulta. Os datos serán conservados mentres sexan necesarios para facilitarlle a información solicitada. Non se prevén cesións ou comunicacións de datos. Pode vostede exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como outros dereitos, dirixíndose á seguinte dirección: gesuga@gesuga.com, para máis información respecto diso, pode consultar a nosa Política de Privacidade