Política de calidade

A NOSA MISIÓN: Prestación dun servizo de elevada calidade, profesionalidade e cun trato persoal e próximo ao cliente, principio básico polo que se rexe a nosa empresa, ofrecendo a xestión integral de  subprodutos  cárnicos, é dicir, recoller e transportar os cadáveres de animais das explotacións gandeiras de Galicia, para posteriormente transformalos e eliminalos da maneira máis limpa,  inocua,  enerxéticamente eficiente e rendible posible.

A NOSA VISIÓN: Ser unha referencia de calidade e profesionalidade en xestión integral de  subprodutos  cárnicos.

A calidade en  GESUGA atópase presente en todo o que facemos e no noso día a día, sendo unha parte esencial da estratexia de compañía e para iso ten implantado e mantén un Sistema de Xestión da Calidade conforme aos requisitos da norma internacional  ISO 9001.

Con este instrumento ponse en manifesto a vontade da empresa de mellorar de forma continua a atención:

CLIENTES: logrando satisfacer as necesidades e expectativas dos nosos, Garantindo a Seguridade Alimentaria e o Cumprimento Normativo.

RECURSOS HUMANOS: contar cun equipo humano altamente cualificado, mellorando os procesos de traballo para lograr a satisfacción no desenvolvemento do seu traballo, transmitir a imaxe e os valores da empresa, traballando en equipo e logrando unha estabilidade nos postos de traballo a través da formación, o desenvolvemento profesional e a motivación de todos os nosos empregados.

INNOVACIÓN: Incorporando as mellores técnicas dispoñibles e iniciando novos proxectos para  fomentar o uso de novas tecnoloxías.

PROVEEDORES: establecendo relacións comerciais con provedores que cumpran cunha calidade acorde coas necesidades da nosa empresa.

SOCIOS E EQUIPO: alcanzando o máximo beneficio tanto para os socios como para o equipo que o conforma, centrándonos na  minimización dos custos, optimizando automatizando e estandarizando os nosos procesos e tentando abrir novas liñas de negocio.

Política de seguridade da información

ES24/00000609

Certificado ISO 27001

Actualmente, as empresas enfróntanse constantemente a riscos e ameazas tecnolóxicas (malware, phishing, denegación de servizo, ataques de intrusión, etc.), que expoñen ás organizacións a importantes perdas económicas, de datos e información, polo que se garante a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información. un dos principais obxectivos de GESUGA S.L.

A través do desenvolvemento dunha Cultura de Seguridade, implantouse un Sistema de Xestión da Seguridade da Información (SGSI) baseado na norma ISO/IEC 27001.

Esta implantación permite coñecer, xestionar e minimizar os posibles riscos que ameazan a seguridade da información na nosa empresa, xerando confianza e garantía ante os nosos interesados.

Adhesión ao Pacto Mundial das Nacións Unidas

Conscientes de que as organizacións empresariais deben comprometerse co desenvolvemento dunha sociedade xusta, solidaria, respectuosa co medio ambiente e cos valores humanos, renovamos o noso compromiso adquirido cos Dez Principios do Pacto Global, e comprometémonos a seguir apoiando e difundíndoos entre os nosos grupos de interese.

GESUGA comprométese a crear unha memoria de progreso onde se informa sobre as accións realizadas na implementación dos 10 Principios do Pacto Mundial aos seus grupos de interese seguindo a política de  reporting de Global  Compact. a través da web do Pacto Mundial (http://www.pactomundial.org), co fin de que sirva aos grupos de interese como elemento informativo e como evidencia da transparencia na xestión empresarial.