Teléfonos para solicitar servizos de recollida

Teléfonos servizos de recollida
Teléfonos recollida de mascotas

Contactar coa sede central GESUGA, S.L.

Por favor cubra os datos no noso formulario de contacto para faceres a súa consulta:

Acepto a política de privacidade

De conformidade coa normativa en materia de protección de datos, Xestora de  Subproductos de Galicia,  S. L. informa que os datos facilitados voluntariamente polo interesado a través do presente formulario, serán tratados coa finalidade de atender a súa solicitude ou consulta. Os datos serán conservados mentres sexan necesarios para facilitarlle a información solicitada. Non se prevén cesións ou comunicacións de datos. Pode vostede exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como outros dereitos, dirixíndose á seguinte dirección: gesuga@gesuga.com, para máis información respecto diso, pode consultar a nosa Política de Privacidade

GESUGA, S.L.

Lg. de Areosa, s/n – Queixas
15186 – Cerceda – A Coruña
Telf: 981688181 – Fax: 981688180
GPS: N 43º 08,014′ W 8º 27,787′