Explotacións gandeiras

CÓMO COMUNICAR UN SINISTRO DE GANDO CON SEGURO:

Por teléfono:

Por internet:

CÓMO COMUNICAR UN SINISTRO DE GANDO SEN SEGURO:

Por teléfono:

  • Con horario comprendido entre as 8:00 e as 21:00 de luns a venres.
  • Podenos enviar un WhatsApp ao número +34609680624 indicando os datos do sinistro en calquera momento

Por correo electrónico:

Datos a facilitar:

  • Especies de subprodutos a recoller: vacún, porcino, avícola, ovino, caprino…
  • Datos do produtor
  • Lugar de recollida
  • Número de contacto para atendernos no lugar da recollida
  • Horarios disponíbeis
  • Quilos aproximados