Fariñas cárnicas e graxas

As FARIÑAS CÁRNICAS DE CATEGORÍA 1 expídense a Xestores Autorizados, que actualmente son industrias cementeiras, cuxo destino é a súa INCINERACIÓN EN FORNOS ROTATIVOS, aproveitando así o seu poder calorífico PARA XERAR CALOR.

Las HARINAS CARNIAS DE CATEGORÍA 2 se expiden a Gestores Autorizados: FABRICANTES DE ABONOS ORGÁNICOS.

Actualmente Gesuga tiene una capacidad de fabricación de 40 toneladas diarias.

Consultar ficha técnica harinas cárnicas de categoría 2 (HCH C.2)

La GRASA ANIMAL DE CATEGORÍA 1 Y 2, por un lado se utiliza como BIOCOMBUSTIBLE en las propias plantas de transformación de categorías 1 y 2 y otra parte de la grasa se expide a  plantas autorizadas de fabricación de BIODIESEL.

As fariñas cárnicas e graxa de categorías 1 son enviadas en transportes debidamente autorizados.