Proceso produtivo

Seguindo o método 4 do regulamento para a transformación de subprodutos animais, Gesuga instalou en Cerceda unha planta de transformación de categoría 1, cunha capacidade de produción de 20.000 quilos á hora.

Na actualidade Gesuga procesa diariamente entre 250.000 e 300.000 quilos de subprodutos.

Despois dun proceso de trituración os subprodutos pasan por un proceso de cocción, deshidratación e esterilización, para obter por un lado, FARIÑAS CÁRNICAS DE CATEGORÍA 1, e por outro GRAXA ANIMAL DE CATEGORÍA 1.

En Junio de 2017, Gesuga inaugura su nueva planta de transformación de CATEGORIA 2, con una capacidad máxima de tratamiento de subproductos de 10 toneladas a la hora.

En la planta de transformación de categoría 2, Gesuga procesa los subproductos de porcino, avícola, cunicular, de piscifactoría, así como aquellos clasificados por los Servicios Oficiales Veterinarios de categoría 2.

EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, GESUGA OBTIENE HARINAS CÁRNICAS DE CATEGORÍA 2, DESTINADAS A EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS.

LA GRASA ANIMAL DE CATEGORÍA 2, SE EXPIDE A FABRICANTES AUTORIZADOS DE BIODIESEL.

Diagramas fluxo PT GESUGA

Temos identificado nos procesos os puntos críticos e de control en cor laranxa.