Planta técnica. Peles vacún.

Gesuga ten unha planta técnica onde realiza o salgado das peles extraídas dos animais bovinos.

Gesuga produce unha media de 3.000 peles mensuais.